ผลงานและความสำเร็จ รางวัลที่ผู้บริหารได้รับ

ผู้อำนวยการสมนึก จุ้ยดอนกลอย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประเภท ผู้ประกอบวิชาชีีพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2023 โดย : นางกุลธิดา สิงห์สูง